Grafisk design

ULIKE TYPER AV LOGODESIGN
En treffende logo er viktig for et selskap eller organisasjon. Våre grafiske designere er gode på produksjon av logo. Førsteinntrykket av et nettsted forsterkes positivt ved bruk av en god logo. Det er forskning som underbygger påstanden om at mennesker husker logoer både bevisst og ubevisst. For bygging av merkevare kan en god logo være avgjørende. Vi i ThroughHorizon tilstreber å lage en best mulig logo for våre kunder. Våre designere jobber systematisk med å definere hva som vil passe best ut i fra våre kunders ønsker. Vi vil alltid lage ulike forslag og samarbeider med kunden i prosessen med utforming av logo. Vi garanterer at vi vil gjøre vårt beste for at kunden blir fornøyd med det endelige resultat. 

 

I antikkens filosofi er betydningen av logos (latin) enten relatert til ordet tale eller fornuft. I kristen sammenheng er ordet logos definert som selve skaperordet for den menneskelige eksistens. Litt fun fact er ofte ålreit, men det forteller oss noe av viktigheten av å ha et merke som identifiserer ditt navn. Det finnes mange ulike typer grener og varianter av logo.

 Nedenfor har vi plukket ut tre av de mest vanlige formene for logo som brukes i dag. 

AAA.jpg
Ikonisk

IKONISK OG SYMBOLSK LOGO

Ved bruk av denne type logo bruker man gjerne visuelle bilder for å fremheve produktet eller selskapet. Det visuelle bildet eller symbolet er det mennesker forbinder med akkurat dette selskapet. Her bruker man ikke selskapsnavn eller ord for å fremheve produktet. Kjente eksempler på denne type logo er Apple med sitt karakteristiske eple som det er tatt en bit av. Nike er et annet godt eksempel på en ikonisk/symbolsk logo.  

SSS.jpg
Ordmerke

WORDMARK/ORDMERKE LOGO

Her brukes en distinkt tekstografisk behandling av navnet på et selskap, institusjon eller produktnavn. Man benytter seg av navnet i en grafisk kontekst for å identifisere merkenavnet. Eksempler er blant annet FedEx, Microsoft og CocaCola. Organisasjonsnavnet er innarbeidet som en enkel grafisk behandling for å skape en tydelig, visuelt minneverdig identitet. Representasjonen av ordet blir et visuelt symbol på organisasjonen eller produktet.

SSDS.jpg
Kombinasjonslogo

KOMBINASJONSMERKE

LOGO

I denne stilarten kombinerer man de to nevnte typer av logo. Et kombinasjonsmerke er en blanding av tekst og symbol, og dette er den mest vanlige logotypen i dag. Eksempler på selskaper som bruker denne formen for logo er blant annet Telenor og Peppes Pizza.